สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  ถ.เมืองพล-ชัยภูมิ ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120  Tel : 0-4341-5104  Fax : 0-4341-4201