เกี่ยวกับ สพป.ขอนแก่น 3

เข้าสู่ระบบ

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

vtrkkn3

Facebook KKN3

เรียนรู้ออนไลน์

TEPEonline

mkmc

sahawicha

ginfo

 eDLTV

 TV Teacher

Link ที่น่าสนใจ

1dmc2015

yakjon

saronline

smart

schoolmis

p159

gchat

g channel
 

เว็บไซต์การดำเนินการสอบNT
แจ้งซักซ้อมความเข้าใจการในการสอบมาตรฐานกลาง ประจำปีการศึกษา 2559

share values01

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สพป.ขก.3

IMAGE สพป.ขอนแก่น เขต 3 มอบเงินและสิ่งของบริจาคช่วยเหลือบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย
วันพุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 80
8 กุมภาพันธุ์ 2560 เวลา 14.00 น.... Read More...
IMAGE ผอ.สพป.ขก.3 เป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค ณ ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน
วันศุกร์, 27 มกราคม 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 113
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม... Read More...
IMAGE พิธีเปิดการชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ
วันจันทร์, 23 มกราคม 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 145
วันที่ 7 มกราคม 2560 เวลา 17.00 - 20.00 น. ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม... Read More...

ข่าวสารจากกลุ่มต่างๆ

กลุ่มอำนวยการ
IMAGE ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบันทึก สพฐ. ประจำปี 2560
วันพฤหัสบดี, 09 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 75
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ขอความร่วมมือดำเนินการรายงานนโยบายลดใช้กระดาษสำหรับงานสารบรรณ ปีงบประมาณ 2559
วันพฤหัสบดี, 09 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 109
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ขอความร่วมมือดำเนินการรายงานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
วันพฤหัสบดี, 09 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 53
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ขอเชิญเข้าร่วมงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ประจำปี 2559
วันพุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 48
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนสลากกาชาดสมนาคุณ ประจำปี 2559
วันอังคาร, 31 มกราคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 84
  ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2560
วันจันทร์, 30 มกราคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 158
  ไฟล์แนบ   Read More...
IMAGE ประกาศผลการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559
วันอาทิตย์, 22 มกราคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 179
ประกาศผลการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น... Read More...
กลุ่มบริหารงานบุคคล
IMAGE ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
วันอังคาร, 14 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 93
แนบไฟล์ Read More...
IMAGE การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นสาขาครูสังคมศึกษา ประจำปี 2560 มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ
วันอาทิตย์, 22 มกราคม 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 84
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นสาขาครูสังคมศึกษา... Read More...
IMAGE การปรับปรุงมาตราฐานะวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันอาทิตย์, 22 มกราคม 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 102
... Read More...
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
IMAGE ประกาศ เรื่องประมูลขายอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกัด
วันอังคาร, 21 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 21
แนบไฟล์ Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส.ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
วันอาทิตย์, 22 มกราคม 2560   เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 124
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค.... Read More...
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ
วันจันทร์, 20 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 18
ดาวโหลดเอกสาร Read More...
การเผยแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดี, 02 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 76
ไฟล์แนบ Read More...
หน่วยตรวจสอบภายใน
IMAGE กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันศุกร์, 27 มกราคม 2560   เขียนโดย ตรวจสอบภายใน   จำนวนผู้อ่าน 99
  คลิกดูไฟล์แนบ Read More...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศITEC
IMAGE ประกาศ www.kkn3.go.th ใช้งานได้ปกติ
วันอาทิตย์, 05 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 44
ขอขอบคุณทีมงาน ictkkn3... Read More...
IMAGE ติดตั้ง wifi PESAO_KKN3_CMC ใช้สำหรับศูนย์ CMC
วันอังคาร, 31 มกราคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 66
ติดตั้ง wifi PESAO_KKN3_CMC ใช้สำหรับศูนย์ CMC Read More...
IMAGE ยกเลิก wifi OBEC_KKN3 ติดตั้งไหม่ PESAO_KKN3
วันอังคาร, 31 มกราคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 62
ยกเลิก wifi OBEC_KKN3 ติดตั้งไหม่ PESAO_KKN3     Read More...
IMAGE ยกเลิกระบบ E-Office เดิม
วันอาทิตย์, 22 มกราคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 101
ยกเลิกระบบ E-Office เดิม. ให้ใช้งาน AMSS++ คลิ๊กที่นี่ Read More...
ประกาศรับสมัคร
IMAGE ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหต่งนักการภารโรง
วันพฤหัสบดี, 02 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 49
แนบไฟล์ Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
วันจันทร์, 30 มกราคม 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 77
ไฟล์แนบ Read More...
ข่าวจากคุรุสภา_สพป.ขก.3
test
วันอังคาร, 07 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย คุรุสภา   จำนวนผู้อ่าน 72
sdaaaaaaaaaatest Read More...

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3

ข่าวประกาศจาก สพฐ.

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ สพป.ขก.3

ดร.ศุภสิน  ภูศรีโสม
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3

รอง ผอ.สพป.ขก.3

ผู้อำนวยการกลุ่ม

ขณะนี้เวลา

ปฏิทิน

กุมภาพันธ์ 2017
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

039117
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1503
1859
8051
25371
29235
9882
39117

Your IP: 54.158.79.216
2017-02-23 14:02