Black Ribbon

เกี่ยวกับ สพป.ขอนแก่น 3

เข้าสู่ระบบ

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

vtrkkn3

Facebook KKN3

เรียนรู้ออนไลน์

TEPEonline

mkmc

sahawicha

ginfo

 eDLTV

 TV Teacher

Link ที่น่าสนใจ

 ELI

1dmc2015

yakjon

saronline

smart

schoolmis

p159

gchat

g channel
 

share values01

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สพป.ขก.3

IMAGE โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
วันศุกร์, 19 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 132
ระหว่างวันที่  19 - 21 พ.ค. 60... Read More...
IMAGE สพป.ขก.3 ประชุมประธานศูนย์ที่ได้รับการคัดเลือกใหม่ทั้ง 17 ศูนย์
วันจันทร์, 08 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 181
8 พ.ค. 2560 ดร.ศุภสิน  ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3... Read More...
IMAGE ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สพป.ขก.3
วันจันทร์, 08 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 309
ดร.ศุภสิน  ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต... Read More...
IMAGE สพป.ขอนแก่น เขต 3 มอบเงินและสิ่งของบริจาคช่วยเหลือบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย
วันพุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 433
8 กุมภาพันธุ์ 2560 เวลา 14.00 น.... Read More...
IMAGE ผอ.สพป.ขก.3 เป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค ณ ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน
วันศุกร์, 27 มกราคม 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 368
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม... Read More...

ข่าวสารจากกลุ่มต่างๆ

กลุ่มอำนวยการ
IMAGE ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2560
วันพุธ, 24 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 79
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
วันอังคาร, 23 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 110
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
วันจันทร์, 01 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 72
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง
วันศุกร์, 28 เมษายน 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 82
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2560
วันพุธ, 05 เมษายน 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 177
ไฟล์แนบ Read More...
กลุ่มบริหารงานบุคคล
IMAGE สัญญาจ้าง
วันพฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 369
ไฟล์แนบ ครูสัญญาจ้าง ไฟล์แนบ พี่เลี้ยงเด็กพิการ... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
วันอังคาร, 14 มีนาคม 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 84
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
วันอังคาร, 14 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 287
แนบไฟล์ Read More...
กลุ่มนโยบายและแผน
IMAGE แนวทางการใช้งบประมาณ
วันอังคาร, 20 มิถุนายน 2560   เขียนโดย แผน   จำนวนผู้อ่าน 16
แบนไฟล์ Read More...
IMAGE ประกาศเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันอังคาร, 20 มิถุนายน 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 10
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE คู่มือการใช้งานระบบคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น
วันพฤหัสบดี, 16 มีนาคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 95
คู่มือ แบบ นร.01 นร.02 คำถาม Read More...
IMAGE ประกาศนโยบาย จุดเน้น ตัวชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2560
วันพุธ, 15 มีนาคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 102
ไฟล์แนบ Read More...
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
IMAGE ประกาศ เรื่องประมูลขายอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกัด
วันอังคาร, 21 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 147
แนบไฟล์ Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส.ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
วันอาทิตย์, 22 มกราคม 2560   เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 259
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค.... Read More...
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
IMAGE ประกาศผลการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียน ตามโคตรงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560
วันศุกร์, 16 มิถุนายน 2560   เขียนโดย นิเทศ   จำนวนผู้อ่าน 53
ประกาศผลการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียน... Read More...
ดาวน์โหลดคู่มือ การดำเนินงานโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” https://drive.google.com/open?id=0B5YOyvXPn5LCRTF4U1BUUDFVQ2M
วันพฤหัสบดี, 25 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย นิเทศ   จำนวนผู้อ่าน 157
ดาวน์โหลดคู่มือ การดำเนินงานโครงการ... Read More...
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
IMAGE การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ๔ ภูมิภาค
วันพุธ, 21 มิถุนายน 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 7
หนังสือนำส่ง โครงการฝึกอบรม ใบสมัคร Read More...
IMAGE การคัดเลือกสถานศึกษาเพิ่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2560
วันพุธ, 21 มิถุนายน 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 12
ไฟล์แนบที่ 1 Read More...
IMAGE ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมอนุรักษ์พันธ์พืชฯ
วันจันทร์, 19 มิถุนายน 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 73
ไฟล์แนบที่ 1  ไฟล์แนบที่ 2 ไฟล์แนบที่ 3 ไฟล์แนบที่ 4   Read More...
IMAGE งานมหกรรมการกีฬา สพป.ขก 3 แวงน้อยเกมส์ ปี 2560
วันจันทร์, 05 มิถุนายน 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 72
งานมหกรรมการกีฬา สพป.ขก 3 แวงน้อยเกมส์ ปี 2560 แนบไฟล์ Read More...
IMAGE โครงการจักรยานสายสัมพันธ์เพื่อน้องผู้ห่างไกล ปี 2560
วันอังคาร, 02 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 71
ไฟล์แนบ   Read More...
หน่วยตรวจสอบภายใน
IMAGE กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันศุกร์, 27 มกราคม 2560   เขียนโดย ตรวจสอบภายใน   จำนวนผู้อ่าน 228
  คลิกดูไฟล์แนบ Read More...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศITEC
IMAGE การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560
วันอังคาร, 16 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 45
... Read More...
IMAGE ประกาศ www.kkn3.go.th ใช้งานได้ปกติ
วันอาทิตย์, 05 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 219
ขอขอบคุณทีมงาน ictkkn3... Read More...
IMAGE ติดตั้ง wifi PESAO_KKN3_CMC ใช้สำหรับศูนย์ CMC
วันอังคาร, 31 มกราคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 174
ติดตั้ง wifi PESAO_KKN3_CMC ใช้สำหรับศูนย์ CMC Read More...
IMAGE ยกเลิก wifi OBEC_KKN3 ติดตั้งไหม่ PESAO_KKN3
วันอังคาร, 31 มกราคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 163
ยกเลิก wifi OBEC_KKN3 ติดตั้งไหม่ PESAO_KKN3     Read More...
IMAGE ยกเลิกระบบ E-Office เดิม
วันอาทิตย์, 22 มกราคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 232
ยกเลิกระบบ E-Office เดิม. ให้ใช้งาน AMSS++ คลิ๊กที่นี่ Read More...
ประกาศรับสมัคร
IMAGE ประกาศ เรื่อง ผลการการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
วันจันทร์, 12 มิถุนายน 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 74
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
วันศุกร์, 09 มิถุนายน 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 56
ประกาศ เรื่อง... Read More...
IMAGE ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
วันพฤหัสบดี, 25 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 111
ไฟล์แนบ Read More...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วาระการประชุม
IMAGE ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
วันพฤหัสบดี, 04 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 46
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 2 มีนาคม 2560
วันพุธ, 01 มีนาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 152
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 2 มีนาคม 2560
วันอังคาร, 28 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 106
ไฟล์แนบ Read More...

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3

ข่าวประกาศจาก สพฐ.

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ สพป.ขก.3

ดร.ศุภสิน  ภูศรีโสม
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3

รอง ผอ.สพป.ขก.3

ผู้อำนวยการกลุ่ม

ขณะนี้เวลา

ปฏิทิน

มิถุนายน 2017
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

149237
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
89
355
444
141593
27564
27704
149237

Your IP: 54.158.31.120
2017-06-26 07:09