เกี่ยวกับ สพป.ขอนแก่น 3

เข้าสู่ระบบ

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

vtrkkn3

Facebook KKN3

เรียนรู้ออนไลน์

TEPEonline

mkmc

sahawicha

ginfo

 eDLTV

 TV Teacher

Link ที่น่าสนใจ

25398818

groupsil

 ELI

1dmc2015

yakjon

saronline

smart

schoolmis

p159

gchat

g channel
 

Download

 

           แบบสอบถาม Conference

 

       

×

มีข้อผิดพลาด

There was a problem loading image aaa1.

VisionKkn3

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สพป.ขก.3

IMAGE ค่ายอบรมเยาวชนคนดี สู่สังคมคนรุ่นใหม่ สพป.ขอนแก่น เขต 3
วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2562   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 8
14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 10.00 น. ดร.สนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น... Read More...
IMAGE ผอ.สพป.ขก.3 มอบสิ่งของและทุนการศึกษาตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2562   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 8
13 มิถุนายน 2562 ดร.สนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3... Read More...
IMAGE การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมมาภิบาลแก่ผู้บริหารสถานศึกษา
วันจันทร์, 10 มิถุนายน 2562   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 39
10 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00 - 12.30 น. ดร.สนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3... Read More...
IMAGE สพป.ขอนแก่น เขต 3 กล่าวปฏิญานตามแนวทางเขตสุจริต
วันพฤหัสบดี, 06 มิถุนายน 2562   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 26
6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 - 11.30 น.... Read More...
IMAGE สพป.ขก.3 เยี่ยมบ้านนักเรียนและมอบสิ่งของแก่ครอบครัวนักเรียนยากจน ด้อยโอกาส
วันอังคาร, 04 มิถุนายน 2562   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 24
4  มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 - 11.30 น. ดร.สนอง สุดสะอาด... Read More...

ข่าวสารจากกลุ่มต่างๆ

กลุ่มอำนวยการ
IMAGE การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี 2562(ครั้งที่ 2)
วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2562   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 8
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562
วันศุกร์, 07 มิถุนายน 2562   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 53
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ขอความอนุเคราะห์ร่วมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
วันพฤหัสบดี, 14 มีนาคม 2562   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 74
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 85
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE แจ้งเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
วันจันทร์, 25 กุมภาพันธ์ 2562   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 123
ไฟล์แนบ Read More...
กลุ่มบริหารงานบุคคล
IMAGE รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางกาารศึกษาฯ
วันศุกร์, 07 มิถุนายน 2562   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 209
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น... Read More...
IMAGE รับสมัครโครงการครูผู้สทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562
วันศุกร์, 07 มิถุนายน 2562   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 51
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น... Read More...
IMAGE ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน จากเงินงบประมาณของ สพฐ.
วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2562   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 137
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น... Read More...
IMAGE ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ตามมาตรา 38 ค.(2)
วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2562   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 94
ประกาศlสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น... Read More...
IMAGE ประกาศผลการประเมิณการปฏิบัติราชการ กลุ่มข้าราชการครู ฯ
วันพฤหัสบดี, 11 เมษายน 2562   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 271
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น... Read More...
กลุ่มนโยบายและแผน
IMAGE การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันศุกร์, 07 ธันวาคม 2561   เขียนโดย DLICT   จำนวนผู้อ่าน 163
หนังสือส่ง คำสั่ง ปฏิทินประเมิน   Read More...
IMAGE การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันศุกร์, 07 ธันวาคม 2561   เขียนโดย DLICT   จำนวนผู้อ่าน 114
แนบไฟล์ Read More...
IMAGE การดำเนินงานโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันจันทร์, 19 พฤศจิกายน 2561   เขียนโดย DLICT   จำนวนผู้อ่าน 172
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี2563
วันศุกร์, 19 ตุลาคม 2561   เขียนโดย Super User   จำนวนผู้อ่าน 410
หนังสือนำส่ง ไฟล์แนบ คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี2563... Read More...
IMAGE ประกาศ จุดเน้น ตัวชี้วัด สพป.ขก.3
วันอังคาร, 19 มิถุนายน 2561   เขียนโดย แผน   จำนวนผู้อ่าน 215
แนบไฟล์ Read More...
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
IMAGE คู่มือการปฏิบัติงานกลู่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
วันอังคาร, 11 มิถุนายน 2562   เขียนโดย การเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 10
... Read More...
IMAGE ประกาศขายอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกัด
วันศุกร์, 07 มิถุนายน 2562   เขียนโดย การเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 28
ประกาศ Read More...
IMAGE เอกสารยืมเงินอบรมครู
วันพุธ, 06 มิถุนายน 2561   เขียนโดย การเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 456
เอกสารยืมเงินอบรมครู ไฟล์แนบ Read More...
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
IMAGE ขอเชิญสมาชิกชมรมครูภาษาไทยประชุม
วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2562   เขียนโดย นิเทศ   จำนวนผู้อ่าน 127
เรื่อง ขอเชิญสมาชิกชมรมครูภาษาไทยประชุม แนบไฟล์ Read More...
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
IMAGE การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค
วันจันทร์, 13 พฤษภาคม 2562   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 30
หนังสือราชการ โครงการฝึกอบรม ใบสมัคร Read More...
IMAGE จัดสรรดอกผลกองทุนฯ เพื่อโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
วันพุธ, 19 กันยายน 2561   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 194
ตามไฟล์ที่แนบ Read More...
IMAGE การสำรวจการจัดตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
วันอังคาร, 14 สิงหาคม 2561   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 179
หนังสือราชการ แบบสำรวจข้อมูล คำชี้แจง ลส.1 ลส.2 Read More...
IMAGE ทุนการศึกษาจากมูลนิธิทวี บุญยเกตุ ประจำปี 2561
วันจันทร์, 25 มิถุนายน 2561   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 153
ตามไฟล์แนบ Read More...
หน่วยตรวจสอบภายใน
IMAGE ปฏิทินออกตรวจ
วันจันทร์, 24 ธันวาคม 2561   เขียนโดย ตรวจสอบภายใน   จำนวนผู้อ่าน 134
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE กฎบัตรและกรอบคุณธรรม
วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561   เขียนโดย ตรวจสอบภายใน   จำนวนผู้อ่าน 120
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ปฏิทินออกตรวจ
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560   เขียนโดย ตรวจสอบภายใน   จำนวนผู้อ่าน 382
แนบไฟล์ Read More...
IMAGE กฏบัตร
วันพุธ, 01 พฤศจิกายน 2560   เขียนโดย ตรวจสอบภายใน   จำนวนผู้อ่าน 291
 คลิกดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร Read More...
IMAGE กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันศุกร์, 27 มกราคม 2560   เขียนโดย ตรวจสอบภายใน   จำนวนผู้อ่าน 644
  คลิกดูไฟล์แนบ Read More...
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ(DLICT)
IMAGE พิมพ์วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมApplication : AcuConference Cloud
วันอังคาร, 07 พฤษภาคม 2562   เขียนโดย DLICT   จำนวนผู้อ่าน 298
 ... Read More...
IMAGE โลโก้ สพป.ขอนแก่น เขต3
วันอาทิตย์, 10 กันยายน 2560   เขียนโดย Super User   จำนวนผู้อ่าน 1053
      ดาวน์โหลดโลโก้ สพป.ขอนแก่น เขต3 Read More...
IMAGE การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560
วันอังคาร, 16 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย DLICT   จำนวนผู้อ่าน 493
... Read More...
IMAGE ประกาศ www.kkn3.go.th ใช้งานได้ปกติ
วันอาทิตย์, 05 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย DLICT   จำนวนผู้อ่าน 2348
ขอขอบคุณทีมงาน ictkkn3... Read More...
ประกาศรับสมัคร
IMAGE ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
วันพุธ, 16 มกราคม 2562   เขียนโดย Super User   จำนวนผู้อ่าน 401
 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน... Read More...
IMAGE รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างรายเดือน
วันจันทร์, 14 มกราคม 2562   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 230
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น... Read More...
IMAGE รายชื่อสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
วันศุกร์, 28 ธันวาคม 2561   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 358
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น... Read More...
IMAGE รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน
วันพฤหัสบดี, 27 ธันวาคม 2561   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 309
 ... Read More...
IMAGE ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
วันอาทิตย์, 02 กันยายน 2561   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 2394
ประกาศสำนักงานเขตพื้นการประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3... Read More...
ข่าวจากคุรุสภา_สพป.ขก.3
IMAGE ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2560
วันอังคาร, 18 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 625
ไฟล์แนบ Read More...
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2560
วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2560   เขียนโดย คุรุสภา   จำนวนผู้อ่าน 762
ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือก... Read More...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
IMAGE ประกาศขายอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกัด
วันศุกร์, 07 มิถุนายน 2562   เขียนโดย การเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 25
ประกาศ Read More...
IMAGE ประกาศขายอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกัด
วันศุกร์, 07 มิถุนายน 2562   เขียนโดย การเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 20
Read More...
IMAGE ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2
วันจันทร์, 01 เมษายน 2562   เขียนโดย การเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 51
ประกาศผู้ชนะ  Read More...
IMAGE ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์2562
วันจันทร์, 01 เมษายน 2562   เขียนโดย การเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 42
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์2562 ครั้งที่ 2
วันจันทร์, 01 เมษายน 2562   เขียนโดย การเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 39
ประกาศผู้ชนะ Read More...
ชมรมครูภาษาไทย
IMAGE สำรวจรายชื่อผู้มีความประสงค์จะไปทัศนศึกษากับชมรมครูภาษาไทย
วันพุธ, 08 พฤศจิกายน 2560   เขียนโดย Super User   จำนวนผู้อ่าน 321
... Read More...
IMAGE สมาชิกชมรมภาษาไทย
วันพุธ, 08 พฤศจิกายน 2560   เขียนโดย Super User   จำนวนผู้อ่าน 653
คณะกรรมการบริหารชมรมครูภาษาไทย สพป. ขอนแก่น เขต ๓  ... Read More...
วาระการประชุม
IMAGE ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562
วันพฤหัสบดี, 06 มิถุนายน 2562   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 28
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาประชุม video conference
วันอังคาร, 07 พฤษภาคม 2562   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 33
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 29-30 ตุลาคม 2561(ต่อ)
วันศุกร์, 19 ตุลาคม 2561   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 166
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 (ต่อ 2)
วันศุกร์, 19 ตุลาคม 2561   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 112
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 29-30 ตุลาคม 2561
วันศุกร์, 19 ตุลาคม 2561   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 129
ไฟล์แนบ Read More...

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ไม่พบฟีด

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ สพป.ขก.3

ดร.สนอง  สุดสะอาด
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3

รอง ผอ.สพป.ขก.3

ผู้อำนวยการกลุ่ม

ขณะนี้เวลา

ปฏิทิน

มิถุนายน 2019
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

947252
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
331
631
331
934699
21467
35936
947252

Your IP: 34.207.78.157
2019-06-16 13:41