เกี่ยวกับ สพป.ขอนแก่น 3

เข้าสู่ระบบ

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

vtrkkn3

Facebook KKN3

เรียนรู้ออนไลน์

TEPEonline

mkmc

sahawicha

ginfo

 eDLTV

 TV Teacher

Link ที่น่าสนใจ

1dmc2015

yakjon

saronline

smart

schoolmis

p159

gchat

g channel
 

share values01

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สพป.ขก.3

IMAGE ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2560
วันอังคาร, 23 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 11
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
วันศุกร์, 19 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 33
ระหว่างวันที่  19 - 21 พ.ค. 60... Read More...
IMAGE สพป.ขก.3 ประชุมประธานศูนย์ที่ได้รับการคัดเลือกใหม่ทั้ง 17 ศูนย์
วันจันทร์, 08 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 107
8 พ.ค. 2560 ดร.ศุภสิน  ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3... Read More...
IMAGE ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ สพป.ขก.3
วันจันทร์, 08 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 155
ดร.ศุภสิน  ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต... Read More...
IMAGE สพป.ขอนแก่น เขต 3 มอบเงินและสิ่งของบริจาคช่วยเหลือบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย
วันพุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 314
8 กุมภาพันธุ์ 2560 เวลา 14.00 น.... Read More...
IMAGE ผอ.สพป.ขก.3 เป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค ณ ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน
วันศุกร์, 27 มกราคม 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 321
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม... Read More...
IMAGE พิธีเปิดการชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ
วันจันทร์, 23 มกราคม 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 299
วันที่ 7 มกราคม 2560 เวลา 17.00 - 20.00 น. ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม... Read More...

ข่าวสารจากกลุ่มต่างๆ

กลุ่มอำนวยการ
IMAGE การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
วันอังคาร, 23 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 25
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
วันจันทร์, 01 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 29
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง
วันศุกร์, 28 เมษายน 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 39
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2560
วันพุธ, 05 เมษายน 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 107
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2560
วันพุธ, 05 เมษายน 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 59
ไฟล์แนบ Read More...
กลุ่มบริหารงานบุคคล
IMAGE สัญญาจ้าง
วันพฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 307
ไฟล์แนบ ครูสัญญาจ้าง ไฟล์แนบ พี่เลี้ยงเด็กพิการ... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
วันอังคาร, 14 มีนาคม 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 63
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
วันอังคาร, 14 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 252
แนบไฟล์ Read More...
กลุ่มนโยบายและแผน
IMAGE คู่มือการใช้งานระบบคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น
วันพฤหัสบดี, 16 มีนาคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 66
คู่มือ แบบ นร.01 นร.02 คำถาม Read More...
IMAGE ประกาศนโยบาย จุดเน้น ตัวชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2560
วันพุธ, 15 มีนาคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 67
ไฟล์แนบ Read More...
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
IMAGE ประกาศ เรื่องประมูลขายอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกัด
วันอังคาร, 21 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 126
แนบไฟล์ Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส.ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
วันอาทิตย์, 22 มกราคม 2560   เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 232
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค.... Read More...
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ดาวน์โหลดคู่มือ การดำเนินงานโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” https://drive.google.com/open?id=0B5YOyvXPn5LCRTF4U1BUUDFVQ2M
วันพฤหัสบดี, 25 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย นิเทศ   จำนวนผู้อ่าน 11
ดาวน์โหลดคู่มือ การดำเนินงานโครงการ... Read More...
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
IMAGE โครงการจักรยานสายสัมพันธ์เพื่อน้องผู้ห่างไกล ปี 2560
วันอังคาร, 02 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 42
ไฟล์แนบ   Read More...
IMAGE โครงการจักรยานสายสัมพันธ์เพื่อน้องผู้ห่างไกล ปี 2560
วันอังคาร, 02 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 23
ไฟล์แนบ   Read More...
IMAGE รายงานข้อมูลผลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560
วันอังคาร, 04 เมษายน 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 55
ไฟล์แนบ Read More...
การรณรงค์คัดกรองสายตาและมอบแว่นตาตามโครงการเด็กไทยสายตาดีให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
วันพฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 108
โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ Read More...
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันพฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 95
โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ Read More...
หน่วยตรวจสอบภายใน
IMAGE กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันศุกร์, 27 มกราคม 2560   เขียนโดย ตรวจสอบภายใน   จำนวนผู้อ่าน 200
  คลิกดูไฟล์แนบ Read More...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศITEC
IMAGE การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560
วันอังคาร, 16 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 20
... Read More...
IMAGE ประกาศ www.kkn3.go.th ใช้งานได้ปกติ
วันอาทิตย์, 05 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 148
ขอขอบคุณทีมงาน ictkkn3... Read More...
IMAGE ติดตั้ง wifi PESAO_KKN3_CMC ใช้สำหรับศูนย์ CMC
วันอังคาร, 31 มกราคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 151
ติดตั้ง wifi PESAO_KKN3_CMC ใช้สำหรับศูนย์ CMC Read More...
IMAGE ยกเลิก wifi OBEC_KKN3 ติดตั้งไหม่ PESAO_KKN3
วันอังคาร, 31 มกราคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 141
ยกเลิก wifi OBEC_KKN3 ติดตั้งไหม่ PESAO_KKN3     Read More...
IMAGE ยกเลิกระบบ E-Office เดิม
วันอาทิตย์, 22 มกราคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 199
ยกเลิกระบบ E-Office เดิม. ให้ใช้งาน AMSS++ คลิ๊กที่นี่ Read More...
ประกาศรับสมัคร
IMAGE ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
วันพฤหัสบดี, 25 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 11
ไฟล์แนบ Read More...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วาระการประชุม
IMAGE ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
วันพฤหัสบดี, 04 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 21
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 2 มีนาคม 2560
วันพุธ, 01 มีนาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 122
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 2 มีนาคม 2560
วันอังคาร, 28 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 83
ไฟล์แนบ Read More...

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3

ข่าวประกาศจาก สพฐ.

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ สพป.ขก.3

ดร.ศุภสิน  ภูศรีโสม
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3

รอง ผอ.สพป.ขก.3

ผู้อำนวยการกลุ่ม

ขณะนี้เวลา

ปฏิทิน

พฤษภาคม 2017
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

114090
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
152
1593
6722
100960
20121
14852
114090

Your IP: 23.20.87.12
2017-05-26 08:33