เกี่ยวกับ สพป.ขอนแก่น 3

เข้าสู่ระบบ

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

vtrkkn3

Facebook KKN3

เรียนรู้ออนไลน์

TEPEonline

mkmc

sahawicha

ginfo

 eDLTV

 TV Teacher

Link ที่น่าสนใจ

25398818

groupsil

 ELI

1dmc2015

yakjon

saronline

smart

schoolmis

p159

gchat

g channel
 

Download

          

 

       

VisionKkn3

 

หนังสือราชการ (ด่วน)

IMAGE แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาฯ
วันพุธ, 01 สิงหาคม 2561   เขียนโดย Super User   จำนวนผู้อ่าน 1468
ไฟล์แนบ Read More...

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สพป.ขก.3

IMAGE สพป.ขอนแก่น เขต 3 จัดอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
วันจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2563   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 50
17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.... Read More...
IMAGE งานแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายฯ ที่ 11 คึมชาด ดอนดั่ง
วันอังคาร, 19 พฤศจิกายน 2562   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 459
19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 - 10.00 น. ดร.สนอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3... Read More...
IMAGE ผอ.สพป.ขก.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดวันเปิดภาคเรียนวันแรก
วันศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2562   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 463
1 พฤศจิกายน 2562 ดร.สนอง สุดสะอาด... Read More...
IMAGE สพป.ขอนแก่น เขต 3 จัดประชุมปฏิบัติการผู้บริหารและครูแกนนำการสร้างจิตสำนึกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2562   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 550
17 - 18 ตุลาคม 2562... Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 สพป.ขอนแก่น เขต 3
วันพฤหัสบดี, 19 กันยายน 2562   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 982
19 กันยายน 2562 เวลา 09.30 - 10.30 น. ดร.สนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น... Read More...

ข่าวสารจากกลุ่มต่างๆ

กลุ่มอำนวยการ
IMAGE การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันพฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2563   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 54
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
วันจันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2563   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 93
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE แจ้งเลื่อนกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2563
วันพฤหัสบดี, 30 มกราคม 2563   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 52
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2563
วันศุกร์, 24 มกราคม 2563   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 47
ไฟล์แนบ Read More...
กลุ่มบริหารงานบุคคล
IMAGE ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วันพฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2563   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 42
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น... Read More...
IMAGE การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา
วันพฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2563   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 53
เรื่อง ... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วันอังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2563   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 67
... Read More...
IMAGE ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563
วันจันทร์, 13 มกราคม 2563   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 796
เรื่อง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา... Read More...
IMAGE การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2562
วันอังคาร, 07 มกราคม 2563   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 440
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3... Read More...
กลุ่มนโยบายและแผน
IMAGE การประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ
วันพุธ, 02 ตุลาคม 2562   เขียนโดย แผน   จำนวนผู้อ่าน 67
  ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันอังคาร, 09 กรกฎาคม 2562   เขียนโดย Super User   จำนวนผู้อ่าน 146
สรุปรับฟังความคิดเห็นเลิกสถานศึกษา... Read More...
IMAGE การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันศุกร์, 07 ธันวาคม 2561   เขียนโดย DLICT   จำนวนผู้อ่าน 286
หนังสือส่ง คำสั่ง ปฏิทินประเมิน   Read More...
IMAGE การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันศุกร์, 07 ธันวาคม 2561   เขียนโดย DLICT   จำนวนผู้อ่าน 215
แนบไฟล์ Read More...
IMAGE การดำเนินงานโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันจันทร์, 19 พฤศจิกายน 2561   เขียนโดย DLICT   จำนวนผู้อ่าน 245
ไฟล์แนบ Read More...
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
IMAGE แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
วันอังคาร, 09 กรกฎาคม 2562   เขียนโดย Super User   จำนวนผู้อ่าน 179
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 Read More...
IMAGE คู่มือการปฏิบัติงานกลู่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
วันอังคาร, 11 มิถุนายน 2562   เขียนโดย การเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 208
... Read More...
IMAGE ประกาศขายอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกัด
วันศุกร์, 07 มิถุนายน 2562   เขียนโดย การเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 165
ประกาศ Read More...
IMAGE รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 2)
วันพุธ, 10 เมษายน 2562   เขียนโดย การเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 129
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ (ไตรมาสที่2) Read More...
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
IMAGE แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 15 ปีการศึกษา 2562
วันอังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2563   เขียนโดย นิเทศ   จำนวนผู้อ่าน 6
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)... Read More...
IMAGE แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 ปีการศึกษา 2562
วันอังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2563   เขียนโดย นิเทศ   จำนวนผู้อ่าน 6
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT... Read More...
IMAGE แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2562
วันอังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2563   เขียนโดย นิเทศ   จำนวนผู้อ่าน 7
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT... Read More...
IMAGE แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 ปีการศึกษา 2562
วันอังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2563   เขียนโดย นิเทศ   จำนวนผู้อ่าน 5
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT... Read More...
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
IMAGE ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ (การบันเทิงในกองลูกเสือ)
วันศุกร์, 03 มกราคม 2563   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 37
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมลูกเสือฯ Read More...
IMAGE การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและสถานศึกษาต้นแบบการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาฯ
วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2562   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 109
หนังสือราชการ หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาฯ... Read More...
IMAGE การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค
วันจันทร์, 13 พฤษภาคม 2562   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 177
หนังสือราชการ โครงการฝึกอบรม ใบสมัคร Read More...
IMAGE จัดสรรดอกผลกองทุนฯ เพื่อโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2561
วันพุธ, 19 กันยายน 2561   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 283
ตามไฟล์ที่แนบ Read More...
IMAGE การสำรวจการจัดตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
วันอังคาร, 14 สิงหาคม 2561   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 268
หนังสือราชการ แบบสำรวจข้อมูล คำชี้แจง ลส.1 ลส.2 Read More...
หน่วยตรวจสอบภายใน
IMAGE ปฏิทินออกตรวจ
วันจันทร์, 24 ธันวาคม 2561   เขียนโดย ตรวจสอบภายใน   จำนวนผู้อ่าน 248
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE กฎบัตรและกรอบคุณธรรม
วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561   เขียนโดย ตรวจสอบภายใน   จำนวนผู้อ่าน 201
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ปฏิทินออกตรวจ
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560   เขียนโดย ตรวจสอบภายใน   จำนวนผู้อ่าน 463
แนบไฟล์ Read More...
IMAGE กฏบัตร
วันพุธ, 01 พฤศจิกายน 2560   เขียนโดย ตรวจสอบภายใน   จำนวนผู้อ่าน 356
 คลิกดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร Read More...
IMAGE กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันศุกร์, 27 มกราคม 2560   เขียนโดย ตรวจสอบภายใน   จำนวนผู้อ่าน 731
  คลิกดูไฟล์แนบ Read More...
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ(DLICT)
IMAGE วุฒิบัตร NEW DLTV 18 สิงหาคม 2562
วันอาทิตย์, 18 สิงหาคม 2562   เขียนโดย Super User   จำนวนผู้อ่าน 133
รายชื่อผู้ที่ได้รับ วุฒิบัตร จำนวน 51 ท่าน... Read More...
กลุ่มตสน
วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2562   เขียนโดย Super User   จำนวนผู้อ่าน 644
บุคลากรภายในกลุ่ม บันทึกรวม... Read More...
กฏหมายและคดี
วันอังคาร, 09 กรกฎาคม 2562   เขียนโดย Super User   จำนวนผู้อ่าน 621
บุคลากรภายในกลุ่มสถิติข้อมูลการร้องเรียน ร้องทุก... Read More...
IMAGE ขั้นตอนการให้บริการ
วันอังคาร, 09 กรกฎาคม 2562   เขียนโดย Super User   จำนวนผู้อ่าน 603
Read More...
ประกาศรับสมัคร
IMAGE ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
วันพฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2563   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 61
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น... Read More...
IMAGE ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วันอังคาร, 18 กุมภาพันธ์ 2563   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 59
เรื่อง ประกาศ... Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วันพฤหัสบดี, 06 กุมภาพันธ์ 2563   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 102
 ... Read More...
IMAGE รับสมัครคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันจันทร์, 13 มกราคม 2563   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 132
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาเรื่อง... Read More...
IMAGE ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 255
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น... Read More...
ข่าวจากคุรุสภา_สพป.ขก.3
IMAGE ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2560
วันอังคาร, 18 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 736
ไฟล์แนบ Read More...
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2560
วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2560   เขียนโดย คุรุสภา   จำนวนผู้อ่าน 940
ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือก... Read More...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
IMAGE ประกาศ ประมูลขายอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกัด
วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2562   เขียนโดย การเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 101
ประกาศ1 ประกาศ2 ประกาศ3 Read More...
IMAGE สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
วันจันทร์, 08 กรกฎาคม 2562   เขียนโดย Super User   จำนวนผู้อ่าน 105
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562... Read More...
IMAGE ประกาศขายอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกัด
วันพฤหัสบดี, 04 กรกฎาคม 2562   เขียนโดย การเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 97
ประกาศ1 ประกาศ2 ประกาศ3   Read More...
IMAGE ประกาศขายอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกัด
วันศุกร์, 07 มิถุนายน 2562   เขียนโดย การเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 140
ประกาศ Read More...
IMAGE สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2562   เขียนโดย การเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 86
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน... Read More...
ชมรมครูภาษาไทย
IMAGE สำรวจรายชื่อผู้มีความประสงค์จะไปทัศนศึกษากับชมรมครูภาษาไทย
วันพุธ, 08 พฤศจิกายน 2560   เขียนโดย Super User   จำนวนผู้อ่าน 416
... Read More...
IMAGE สมาชิกชมรมภาษาไทย
วันพุธ, 08 พฤศจิกายน 2560   เขียนโดย Super User   จำนวนผู้อ่าน 955
คณะกรรมการบริหารชมรมครูภาษาไทย สพป. ขอนแก่น เขต ๓  ... Read More...
วาระการประชุม
IMAGE ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
วันจันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2563   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 31
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
วันจันทร์, 11 พฤศจิกายน 2562   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 48
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562
วันพฤหัสบดี, 06 มิถุนายน 2562   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 220
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาประชุม video conference
วันอังคาร, 07 พฤษภาคม 2562   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 127
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 29-30 ตุลาคม 2561(ต่อ)
วันศุกร์, 19 ตุลาคม 2561   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 228
ไฟล์แนบ Read More...

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สพป.ขอนแก่น เขต 3

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ สพป.ขก.3

ดร.สนอง  สุดสะอาด
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3

รอง ผอ.สพป.ขก.3

ผู้อำนวยการกลุ่ม

ขณะนี้เวลา

ปฏิทิน

กุมภาพันธ์ 2020
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1346672
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
143
3444
7077
1329096
39568
51518
1346672

Your IP: 35.175.113.29
2020-02-26 05:35