เกี่ยวกับ สพป.ขอนแก่น 3

เข้าสู่ระบบ

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

vtrkkn3

Facebook KKN3

เรียนรู้ออนไลน์

TEPEonline

mkmc

sahawicha

ginfo

 eDLTV

 TV Teacher

Link ที่น่าสนใจ

esan1

 

sillapakkn3

groupsil

 ELI

1dmc2015

yakjon

saronline

smart

schoolmis

p159

gchat

g channel
 

share values01

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สพป.ขก.3

IMAGE สพป.ขอนแก่น เขต 3 รับการประเมินเขตสุจริต ประจำปี 2560
วันพุธ, 15 พฤศจิกายน 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 88
14 พ.ย. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น... Read More...
IMAGE สพป.ขอนแก่น เขต 3 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตามโครงการครูคืนถิ่น ปี 2560
วันจันทร์, 06 พฤศจิกายน 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 214
6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 10.00 น. ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม... Read More...
IMAGE พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สพป.ขก.3
วันจันทร์, 25 กันยายน 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 208
15 กันยายน 2560... Read More...
IMAGE รองเลขาฯ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน สพป.ขอนแก่น เขต 3
วันศุกร์, 01 กันยายน 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 386
31 ส.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น... Read More...
IMAGE การอบรมปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน
วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 250
17 ส.ค. 60 เวลา 09.00 น. ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3... Read More...

ข่าวสารจากกลุ่มต่างๆ

กลุ่มอำนวยการ
IMAGE ขอเชิญเข้าร่วมการจัดงานเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสียวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560
วันจันทร์, 27 พฤศจิกายน 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 39
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานฯ
วันพฤหัสบดี, 16 พฤศจิกายน 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 49
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ประกาศแจ้งเตือนโรคภัยและอุบัติภัยที่มาในช่วงฤดูหนาว
วันพฤหัสบดี, 16 พฤศจิกายน 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 32
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดี, 02 พฤศจิกายน 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 96
ไฟล์แนบ Read More...
กลุ่มบริหารงานบุคคล
IMAGE ขอเชิญประชุม (ผู้เกษียณอายุราชการ 2560)
วันพุธ, 06 กันยายน 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 155
  แนบไฟต์ Read More...
IMAGE ขอเชิญประชุม (ผู้เกษียณอายุราชการ 2560)
วันจันทร์, 04 กันยายน 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 125
ขอเชิญประชุม... Read More...
IMAGE การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
วันพฤหัสบดี, 27 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 332
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา   ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE สัญญาจ้าง
วันพฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 643
ไฟล์แนบ ครูสัญญาจ้าง ไฟล์แนบ พี่เลี้ยงเด็กพิการ... Read More...
กลุ่มนโยบายและแผน
IMAGE การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ(Implementation:Form Policy to Practice)
วันพุธ, 06 กันยายน 2560   เขียนโดย แผน   จำนวนผู้อ่าน 163
แนบไฟล์ Read More...
IMAGE แนวทางการใช้งบประมาณ
วันอังคาร, 20 มิถุนายน 2560   เขียนโดย แผน   จำนวนผู้อ่าน 210
แบนไฟล์ Read More...
IMAGE ประกาศเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันอังคาร, 20 มิถุนายน 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 190
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE คู่มือการใช้งานระบบคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น
วันพฤหัสบดี, 16 มีนาคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 226
คู่มือ แบบ นร.01 นร.02 คำถาม Read More...
IMAGE ประกาศนโยบาย จุดเน้น ตัวชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2560
วันพุธ, 15 มีนาคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 268
ไฟล์แนบ Read More...
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
IMAGE แบบคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ
วันพุธ, 08 พฤศจิกายน 2560   เขียนโดย การเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 43
แบบคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ Read More...
IMAGE จ่ายสวัสดิการและค่าเช่าบ้าน ก.ย.60
วันพุธ, 27 กันยายน 2560   เขียนโดย การเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 95
 จ่ายสวัสดิการและค่าเช่าบ้าน ก.ย.2560              ... Read More...
IMAGE ชี้แจงการยืมเงิน / เบิกเงิน training obec
วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560   เขียนโดย การเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 570
ขั้นตอนในการเข้าระบบ คุณครูเลือกเมนูอบรม  (***... Read More...
IMAGE test
วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2560   เขียนโดย การเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 120
file Read More...
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
IMAGE ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันอังคาร, 26 กันยายน 2560   เขียนโดย นิเทศ   จำนวนผู้อ่าน 124
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่่ 67... Read More...
IMAGE (แก้ไขคำสั่งครั้งที่ 6) คำสั่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปี 2560
วันศุกร์, 15 กันยายน 2560   เขียนโดย นิเทศ   จำนวนผู้อ่าน 88
(แก้ไขคำสั่งครั้งที่ 6)... Read More...
(แก้ไขคำสั่งครั้งที่ 6) คำสั่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปี 2560
วันศุกร์, 15 กันยายน 2560   เขียนโดย นิเทศ   จำนวนผู้อ่าน 80
(แก้ไขคำสั่งครั้งที่ 6)... Read More...
IMAGE แก้ไขคำส่ัง ครั้งที 5 (คำสั่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปี 2560
วันอังคาร, 12 กันยายน 2560   เขียนโดย นิเทศ   จำนวนผู้อ่าน 175
แก้ไขคำส่ัง ครั้งที 5... Read More...
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
IMAGE ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
วันจันทร์, 04 ธันวาคม 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 37
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE การอบรมวิธีการวัดสายตาเบื้องต้นให้กับเด็กโครงการ Sight for kids
วันศุกร์, 20 ตุลาคม 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 101
ตามไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือและรายงกานลูกเสือ ประจำปี 2560
วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 184
หนังสือนำส่ง สรุปข้อบังคับฯ... Read More...
IMAGE โครงการ “50 ปี ส.อ.ท มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก...สู่โรงเรียนขาดแคลน”
วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 184
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE โครงการอนุรักษ์และขยายพันธ์กล้วยน้ำว้าพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันพุธ, 19 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 149
ไฟล์แนบ Read More...
หน่วยตรวจสอบภายใน
IMAGE ปฏิทินออกตรวจ
วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2560   เขียนโดย ตรวจสอบภายใน   จำนวนผู้อ่าน 19
แนบไฟล์ Read More...
IMAGE กฏบัตร
วันพุธ, 01 พฤศจิกายน 2560   เขียนโดย ตรวจสอบภายใน   จำนวนผู้อ่าน 40
 คลิกดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร Read More...
IMAGE กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันศุกร์, 27 มกราคม 2560   เขียนโดย ตรวจสอบภายใน   จำนวนผู้อ่าน 362
  คลิกดูไฟล์แนบ Read More...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศITEC
IMAGE โลโก้ สพป.ขอนแก่น เขต3
วันอาทิตย์, 10 กันยายน 2560   เขียนโดย Super User   จำนวนผู้อ่าน 211
      ดาวน์โหลดโลโก้ สพป.ขอนแก่น เขต3 Read More...
IMAGE การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560
วันอังคาร, 16 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 207
... Read More...
IMAGE ประกาศ www.kkn3.go.th ใช้งานได้ปกติ
วันอาทิตย์, 05 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 696
ขอขอบคุณทีมงาน ictkkn3... Read More...
IMAGE ติดตั้ง wifi PESAO_KKN3_CMC ใช้สำหรับศูนย์ CMC
วันอังคาร, 31 มกราคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 312
ติดตั้ง wifi PESAO_KKN3_CMC ใช้สำหรับศูนย์ CMC Read More...
ประกาศรับสมัคร
IMAGE ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงและครูวิกฤติขนาดแคลน
วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2560   เขียนโดย Super User   จำนวนผู้อ่าน 730
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ... Read More...
IMAGE ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงและตำแหน่งครูรายเดือน
วันศุกร์, 22 กันยายน 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 472
  ประกาศ เรื่อง... Read More...
IMAGE รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง และลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูรายเดือน
วันอังคาร, 12 กันยายน 2560   เขียนโดย Super User   จำนวนผู้อ่าน 659
รายละเอียด Read More...
IMAGE ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
วันศุกร์, 08 กันยายน 2560   เขียนโดย Super User   จำนวนผู้อ่าน 294
... Read More...
IMAGE ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูพี่เลี้ยง
วันพฤหัสบดี, 07 กันยายน 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 681
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว... Read More...
ข่าวจากคุรุสภา_สพป.ขก.3
IMAGE ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2560
วันอังคาร, 18 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 249
ไฟล์แนบ Read More...
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2560
วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2560   เขียนโดย คุรุสภา   จำนวนผู้อ่าน 305
ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือก... Read More...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
IMAGE ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระกวดราคาComDLIT
วันศุกร์, 16 มิถุนายน 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 65
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกComDLIT
วันพุธ, 07 มิถุนายน 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 77
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระกวดราคาComCC
วันจันทร์, 10 เมษายน 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 73
ไฟล์แนบ Read More...
ชมรมครูภาษาไทย
IMAGE สำรวจรายชื่อผู้มีความประสงค์จะไปทัศนศึกษากับชมรมครูภาษาไทย
วันพุธ, 08 พฤศจิกายน 2560   เขียนโดย Super User   จำนวนผู้อ่าน 44
... Read More...
IMAGE สมาชิกชมรมภาษาไทย
วันพุธ, 08 พฤศจิกายน 2560   เขียนโดย Super User   จำนวนผู้อ่าน 53
คณะกรรมการบริหารชมรมครูภาษาไทย สพป. ขอนแก่น เขต ๓  ... Read More...
วาระการประชุม
IMAGE ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 3/2560
วันอังคาร, 07 พฤศจิกายน 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 51
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ปฏิทินการประชุมผู้บริหารสัญจร (แก้ไขเพิ่มเติม)
วันศุกร์, 03 พฤศจิกายน 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 50
ไฟล์แนบ Read More...
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2560 ระหว่างวันที่ 8 -16 พฤศจิกายน 2560
วันศุกร์, 03 พฤศจิกายน 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 54
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560 วันที่5 สิงหาคม 2560(เพิ่มเติม)
วันจันทร์, 31 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 179
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 5 สิงหาคม 2560
วันพฤหัสบดี, 27 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 114
ไฟล์แนบ Read More...

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3

ข่าวประกาศจาก สพฐ.

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ สพป.ขก.3

ดร.ศุภสิน  ภูศรีโสม
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3

รอง ผอ.สพป.ขก.3

ผู้อำนวยการกลุ่ม

ขณะนี้เวลา

ปฏิทิน

ธันวาคม 2017
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

329564
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
210
268
478
322652
8290
36497
329564

Your IP: 54.145.51.250
2017-12-11 18:26

ร้องเรียน ร้องทุกข์

complain