เกี่ยวกับ สพป.ขอนแก่น 3

เข้าสู่ระบบ

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

vtrkkn3

Facebook KKN3

เรียนรู้ออนไลน์

TEPEonline

mkmc

sahawicha

ginfo

 eDLTV

 TV Teacher

Link ที่น่าสนใจ

1dmc2015

yakjon

saronline

smart

schoolmis

p159

gchat

g channel
 

share values01

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สพป.ขก.3

IMAGE สพป.ขอนแก่น เขต 3 มอบเงินและสิ่งของบริจาคช่วยเหลือบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย
วันพุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 257
8 กุมภาพันธุ์ 2560 เวลา 14.00 น.... Read More...
IMAGE ผอ.สพป.ขก.3 เป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค ณ ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน
วันศุกร์, 27 มกราคม 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 261
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม... Read More...
IMAGE พิธีเปิดการชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ
วันจันทร์, 23 มกราคม 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 265
วันที่ 7 มกราคม 2560 เวลา 17.00 - 20.00 น. ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม... Read More...

ข่าวสารจากกลุ่มต่างๆ

กลุ่มอำนวยการ
IMAGE การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2560
วันพุธ, 05 เมษายน 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 60
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2560
วันพุธ, 05 เมษายน 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 30
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
วันพุธ, 15 มีนาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 177
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 2 มีนาคม 2560
วันอังคาร, 28 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 317
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบันทึก สพฐ. ประจำปี 2560
วันพฤหัสบดี, 09 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 174
ไฟล์แนบ Read More...
กลุ่มบริหารงานบุคคล
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
วันอังคาร, 14 มีนาคม 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 42
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
วันอังคาร, 14 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 225
แนบไฟล์ Read More...
IMAGE การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นสาขาครูสังคมศึกษา ประจำปี 2560 มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ
วันอาทิตย์, 22 มกราคม 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 159
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นสาขาครูสังคมศึกษา... Read More...
IMAGE การปรับปรุงมาตราฐานะวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันอาทิตย์, 22 มกราคม 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 201
... Read More...
กลุ่มนโยบายและแผน
IMAGE คู่มือการใช้งานระบบคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น
วันพฤหัสบดี, 16 มีนาคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 44
คู่มือ แบบ นร.01 นร.02 คำถาม Read More...
IMAGE ประกาศนโยบาย จุดเน้น ตัวชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2560
วันพุธ, 15 มีนาคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 35
ไฟล์แนบ Read More...
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
IMAGE ประกาศ เรื่องประมูลขายอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกัด
วันอังคาร, 21 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 106
แนบไฟล์ Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส.ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
วันอาทิตย์, 22 มกราคม 2560   เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 207
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค.... Read More...
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
IMAGE รายงานข้อมูลผลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560
วันอังคาร, 04 เมษายน 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 34
ไฟล์แนบ Read More...
การรณรงค์คัดกรองสายตาและมอบแว่นตาตามโครงการเด็กไทยสายตาดีให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
วันพฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 90
โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ Read More...
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันพฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 76
โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่ Read More...
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ
วันจันทร์, 20 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 87
ดาวโหลดเอกสาร Read More...
การเผยแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดี, 02 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 171
ไฟล์แนบ Read More...
หน่วยตรวจสอบภายใน
IMAGE กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันศุกร์, 27 มกราคม 2560   เขียนโดย ตรวจสอบภายใน   จำนวนผู้อ่าน 184
  คลิกดูไฟล์แนบ Read More...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศITEC
IMAGE ประกาศ www.kkn3.go.th ใช้งานได้ปกติ
วันอาทิตย์, 05 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 116
ขอขอบคุณทีมงาน ictkkn3... Read More...
IMAGE ติดตั้ง wifi PESAO_KKN3_CMC ใช้สำหรับศูนย์ CMC
วันอังคาร, 31 มกราคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 133
ติดตั้ง wifi PESAO_KKN3_CMC ใช้สำหรับศูนย์ CMC Read More...
IMAGE ยกเลิก wifi OBEC_KKN3 ติดตั้งไหม่ PESAO_KKN3
วันอังคาร, 31 มกราคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 120
ยกเลิก wifi OBEC_KKN3 ติดตั้งไหม่ PESAO_KKN3     Read More...
IMAGE ยกเลิกระบบ E-Office เดิม
วันอาทิตย์, 22 มกราคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 181
ยกเลิกระบบ E-Office เดิม. ให้ใช้งาน AMSS++ คลิ๊กที่นี่ Read More...
ประกาศรับสมัคร
IMAGE ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
วันจันทร์, 27 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 131
แนบไฟล์ Read More...
IMAGE ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหต่งนักการภารโรง
วันพฤหัสบดี, 02 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 159
แนบไฟล์ Read More...
วาระการประชุม
IMAGE ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 2 มีนาคม 2560
วันพุธ, 01 มีนาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 92
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 2 มีนาคม 2560
วันอังคาร, 28 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 66
ไฟล์แนบ Read More...

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3

ข่าวประกาศจาก สพฐ.

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ สพป.ขก.3

ดร.ศุภสิน  ภูศรีโสม
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3

รอง ผอ.สพป.ขก.3

ผู้อำนวยการกลุ่ม

ขณะนี้เวลา

ปฏิทิน

เมษายน 2017
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

093348
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
90
829
3896
85595
14231
31561
93348

Your IP: 54.198.190.185
2017-04-28 07:24