Black Ribbon

เกี่ยวกับ สพป.ขอนแก่น 3

เข้าสู่ระบบ

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

vtrkkn3

Facebook KKN3

เรียนรู้ออนไลน์

TEPEonline

mkmc

sahawicha

ginfo

 eDLTV

 TV Teacher

Link ที่น่าสนใจ

 ELI

1dmc2015

yakjon

saronline

smart

schoolmis

p159

gchat

g channel
 

share values01

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สพป.ขก.3

IMAGE การอบรมปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน
วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 13
17 ส.ค. 60 เวลา 09.00 น. ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3... Read More...
IMAGE สพป.ขก.3 มอบจักยาน ตามโครงการ จักยานสายสัมพันธ์เพื่อน้องผู้ห่างไกล
วันพุธ, 02 สิงหาคม 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 54
2 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น... Read More...
IMAGE สพป.ขก.3 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันพฤหัสบดี, 29 มิถุนายน 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 111
28 มิถุนายน 2560 เวลา 15.30 น.... Read More...
IMAGE โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
วันศุกร์, 19 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 207
ระหว่างวันที่  19 - 21 พ.ค. 60... Read More...
IMAGE สพป.ขก.3 ประชุมประธานศูนย์ที่ได้รับการคัดเลือกใหม่ทั้ง 17 ศูนย์
วันจันทร์, 08 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 302
8 พ.ค. 2560 ดร.ศุภสิน  ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3... Read More...

ข่าวสารจากกลุ่มต่างๆ

กลุ่มอำนวยการ
IMAGE ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกมะลิ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
วันจันทร์, 17 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 45
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2560
วันพุธ, 24 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 165
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ
วันอังคาร, 23 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์   จำนวนผู้อ่าน 266
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
วันจันทร์, 01 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 147
ไฟล์แนบ Read More...
กลุ่มบริหารงานบุคคล
IMAGE การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
วันพฤหัสบดี, 27 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 127
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา   ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE สัญญาจ้าง
วันพฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 417
ไฟล์แนบ ครูสัญญาจ้าง ไฟล์แนบ พี่เลี้ยงเด็กพิการ... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
วันอังคาร, 14 มีนาคม 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 119
ไฟล์แนบ Read More...
กลุ่มนโยบายและแผน
IMAGE แนวทางการใช้งบประมาณ
วันอังคาร, 20 มิถุนายน 2560   เขียนโดย แผน   จำนวนผู้อ่าน 90
แบนไฟล์ Read More...
IMAGE ประกาศเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันอังคาร, 20 มิถุนายน 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 69
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE คู่มือการใช้งานระบบคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น
วันพฤหัสบดี, 16 มีนาคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 127
คู่มือ แบบ นร.01 นร.02 คำถาม Read More...
IMAGE ประกาศนโยบาย จุดเน้น ตัวชี้วัด และเป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2560
วันพุธ, 15 มีนาคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 152
ไฟล์แนบ Read More...
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
IMAGE ชี้แจงการยืมเงิน / เบิกเงิน training obec
วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560   เขียนโดย การเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 93
ขั้นตอนในการเข้าระบบ คุณครูเลือกเมนูอบรม  (***... Read More...
IMAGE test
วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2560   เขียนโดย การเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 17
file Read More...
IMAGE ประกาศ เรื่องประมูลขายอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกัด
วันอังคาร, 21 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 179
แนบไฟล์ Read More...
IMAGE ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส.ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
วันอาทิตย์, 22 มกราคม 2560   เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์   จำนวนผู้อ่าน 300
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค.... Read More...
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
IMAGE แจ้งกิจกรรมและหลักเกณฑ์แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2560   เขียนโดย นิเทศ   จำนวนผู้อ่าน 42
      (เพิ่มเติม)... Read More...
IMAGE แจ้งกิจกรรมและหลักเกณฑ์แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2560   เขียนโดย นิเทศ   จำนวนผู้อ่าน 30
... Read More...
IMAGE เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2560 วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ณ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
วันพุธ, 05 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย นิเทศ   จำนวนผู้อ่าน 497
เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2560 วันที่ 27... Read More...
IMAGE ประกาศผลการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียน ตามโคตรงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560
วันศุกร์, 16 มิถุนายน 2560   เขียนโดย นิเทศ   จำนวนผู้อ่าน 242
ประกาศผลการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียน... Read More...
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
IMAGE ขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือและรายงกานลูกเสือ ประจำปี 2560
วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 31
หนังสือนำส่ง สรุปข้อบังคับฯ... Read More...
IMAGE โครงการ “50 ปี ส.อ.ท มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก...สู่โรงเรียนขาดแคลน”
วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 66
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE โครงการอนุรักษ์และขยายพันธ์กล้วยน้ำว้าพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันพุธ, 19 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 41
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ทุนการศึกษามูลนิธิบุญยเกตุ
วันพุธ, 12 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 70
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE การคัดเลือกนักเรียนในครอบครัวยากจนพึงได้รับการสงเคราะห์
วันพุธ, 12 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย ส่งเสริมการจัดการศึกษา   จำนวนผู้อ่าน 130
ไฟล์แนบ Read More...
หน่วยตรวจสอบภายใน
IMAGE กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันศุกร์, 27 มกราคม 2560   เขียนโดย ตรวจสอบภายใน   จำนวนผู้อ่าน 269
  คลิกดูไฟล์แนบ Read More...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศITEC
IMAGE การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560
วันอังคาร, 16 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 90
... Read More...
IMAGE ประกาศ www.kkn3.go.th ใช้งานได้ปกติ
วันอาทิตย์, 05 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 331
ขอขอบคุณทีมงาน ictkkn3... Read More...
IMAGE ติดตั้ง wifi PESAO_KKN3_CMC ใช้สำหรับศูนย์ CMC
วันอังคาร, 31 มกราคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 208
ติดตั้ง wifi PESAO_KKN3_CMC ใช้สำหรับศูนย์ CMC Read More...
IMAGE ยกเลิก wifi OBEC_KKN3 ติดตั้งไหม่ PESAO_KKN3
วันอังคาร, 31 มกราคม 2560   เขียนโดย ITEC   จำนวนผู้อ่าน 205
ยกเลิก wifi OBEC_KKN3 ติดตั้งไหม่ PESAO_KKN3     Read More...
ประกาศรับสมัคร
IMAGE ประกาศ เรื่อง ผลการการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
วันจันทร์, 12 มิถุนายน 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 189
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
วันศุกร์, 09 มิถุนายน 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 145
ประกาศ เรื่อง... Read More...
IMAGE ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
วันพฤหัสบดี, 25 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย บุคคล   จำนวนผู้อ่าน 184
ไฟล์แนบ Read More...
ข่าวจากคุรุสภา_สพป.ขก.3
IMAGE ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2560
วันอังคาร, 18 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 70
ไฟล์แนบ Read More...
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2560
วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2560   เขียนโดย คุรุสภา   จำนวนผู้อ่าน 97
ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือก... Read More...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วาระการประชุม
IMAGE ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560 วันที่5 สิงหาคม 2560(เพิ่มเติม)
วันจันทร์, 31 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 41
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 5 สิงหาคม 2560
วันพฤหัสบดี, 27 กรกฎาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 30
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
วันพฤหัสบดี, 04 พฤษภาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 77
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 2 มีนาคม 2560
วันพุธ, 01 มีนาคม 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 187
ไฟล์แนบ Read More...
IMAGE ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 2 มีนาคม 2560
วันอังคาร, 28 กุมภาพันธ์ 2560   เขียนโดย อำนวยการ   จำนวนผู้อ่าน 137
ไฟล์แนบ Read More...

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3

ข่าวประกาศจาก สพฐ.

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ สพป.ขก.3

ดร.ศุภสิน  ภูศรีโสม
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3

รอง ผอ.สพป.ขก.3

ผู้อำนวยการกลุ่ม

ขณะนี้เวลา

ปฏิทิน

สิงหาคม 2017
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

204725
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
20
239
20
198895
17682
31466
204725

Your IP: 107.22.52.86
2017-08-20 05:13