สพป.ขอนแก่น เขต3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ

W3.CSS
  ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต3
  รองผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต3
  ผู้อำนวยการกลุ่ม
  วีดิโอ สพป.ขอนแก่น เขต3
ขณะนี้เกิดปัญหากับการชำรุดของ Server ทำให้เว็บไซต์ สพป.ขอนแก่น เขต 3 บางโมดูลไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เด่น!
  ประชาสัมพันธ์ / แจ้งข่าว
1.
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
  :: นำเข้าระบบ :2 กรกฎาคม 2563   [เข้าชม : 138 ครั้ง]
2.
  การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน
  :: นำเข้าระบบ :1 กรกฎาคม 2563   [เข้าชม : 173 ครั้ง]
3.
  มาตรการป้องกันการทุจริต
  :: นำเข้าระบบ :23 มิถุนายน 2563   [เข้าชม : 594 ครั้ง]
4.
  แจ้งเลื่อนโครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563
  :: นำเข้าระบบ :10 มิถุนายน 2563   [เข้าชม : 1073 ครั้ง]
5.
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลลูกเสือ เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
  :: นำเข้าระบบ :10 มิถุนายน 2563   [เข้าชม : 1138 ครั้ง]
  ข่าวรับสมัคร / การบรรจุและแต่งตั้ง
1.
  รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
  :: นำเข้าระบบ :27 มิถุนายน 2563   [เข้าชม : 1825 ครั้ง]
2.
  มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 )และมาตรการเข้าสอบ
  :: นำเข้าระบบ :23 มิถุนายน 2563   [เข้าชม : 727 ครั้ง]
3.
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฎิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548
  :: นำเข้าระบบ :23 มิถุนายน 2563   [เข้าชม : 721 ครั้ง]
4.
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
  :: นำเข้าระบบ :23 มิถุนายน 2563   [เข้าชม : 1540 ครั้ง]
5.
  การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
  :: นำเข้าระบบ :8 มิถุนายน  2563   [เข้าชม : 3239 ครั้ง]
  ประกาศ! ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
1.
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
  :: นำเข้าระบบ :30 มิถุนายน 2563   [เข้าชม : 196 ครั้ง]
2.
  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  :: นำเข้าระบบ :30 มิถุนายน 2563   [เข้าชม : 194 ครั้ง]
3.
  ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding)
  :: นำเข้าระบบ :24 มิถุนายน 2563   [เข้าชม : 759 ครั้ง]
4.
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  :: นำเข้าระบบ :24 มิถุนายน 2563   [เข้าชม : 770 ครั้ง]
   ประชาสัมพันธ์ โรงเรียน

       โรงเรียน:: บ้านท่านางแนว
            สพป.ขอนแก่น เขต3 ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (COVID - 19)
            นำเข้าระบบ::2020-06-19 16:29:22 โดย::นายศรัณยู สนั่นเมือง โรงเรียน:: บ้านท่านางแนว
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

 ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 การบริหารงาน

แผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี รายงานการกับกำติดตามการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562
 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562
 การให้บริการ

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ข่าวประชาสัมพันธ์
 การป้องกันการปราบปรามและการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2562 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 ช่องทางออนไลน์

Q&A Social Network E–Service ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  ระบบภายใน สพป.ขอนแก่น เขต3
  เว็บไซต์โรงเรียนคุณภาพ

designed by ICT_KKN3 team E-Mail : sasijirawat@gmail.com || Using Bootstrap4
....Krunoi...