อำนาจหน้าที่

    

อำนาจหน้าที่

 

 

    

อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

 

 

ประการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งกลุ่มกฎหมายและคดีภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2561

 

 

 

ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

director01 

การป้องกันปราบปรามทุจริต

โปรแกรมพื้นฐานการศึกษา