นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรพยากรบุคคล

 

แผนพัฒนาบุคลากร ขก.3 ปี 2562

 

แผนอัตรากำลัง ปี 62-67

 

ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

director01 

การป้องกันปราบปรามทุจริต