รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

1 | 2 | 3 | 4 | 5

ผู้อำนวยการกลุ่ม

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

ปฏิญญาเขตสุจริต

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

เรียนรู้ออนไลน์

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง ปี 62-67

 

ขั้นตอนการสอบ-พนักงานราชการ

 

ขั้นตอนสอบพนักงานราชการ นักจิตวิทยา

 

แต่งตั้งกรรมการประเมินครูผู้ช่วย

 

รับสมัครสอบพนักงานราชการ ครูผู้สอน

 

มาตรการป้องกันการทุจริต

 

รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มพัฒฯ ในปีงบประมาณ2563

 

ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

director01 

การป้องกันปราบปรามทุจริต

โปรแกรมพื้นฐานการศึกษา