ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

director01 

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

1 | 2 | 3

ผู้อำนวยการกลุ่ม

1 | 2 | 3 | 4 | 5

แบบสำรวจความพึงพอใจ

poll

ปฏิญญาเขตสุจริต

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

เรียนรู้ออนไลน์

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย

 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการ-ต.บุคลากรทางการศึกษาอื่น-ม.38-ค.2

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคล

 

 

ว 19 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้่ช่วย

 

 

ว 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของ ขรค. และ บค.

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรทางการศึกษาอื่น-ม.-38-ค.2

 

 

เกณฑ์การประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

 

 

หลักเกณฑ์การย้าย ตำแหน่งครู สพฐ.

 

เกณฑ์ ก.ค.ศ. อัตรากำลังครูในสถานศึกษา

 

เกณฑ์ย้าย ผอ.ร.ร.

 

แนวปฏิบัติ สพฐ.60 เกี่ยวกับอัตราจ้าง

 

กฏ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

ว26_2561 หลักเกณฑ์เตรียมความพร้อมครูผู้ช่วย

 

มอบอำนาจการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ

 

มาตรการ กลไก กับผู้ที่ประเมินต่ำ

 

คณะกรรมการขับเคลื่อน 6(1) 6(2)

 

การป้องกันปราบปรามทุจริต

โปรแกรมพื้นฐานการศึกษา