ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร่างอาคารเรียน แบบ สปช.101/26

ขนาด 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนบ้านแวงน้อย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 2 มีนาคม 2564

 

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร่างอาคารเรียน แบบ สปช.101/26
ขนาด 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนบ้านแวงน้อย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564