รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

1 | 2 | 3 | 4 | 5

ผู้อำนวยการกลุ่ม

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

ปฏิญญาเขตสุจริต

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

เรียนรู้ออนไลน์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย. 63

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. 63

 

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย. 63

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค. 63

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.63

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. 63

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค. 62

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.62

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.62

 

ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

director01 

การป้องกันปราบปรามทุจริต

โปรแกรมพื้นฐานการศึกษา