รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

1 | 2 | 3 | 4 | 5

ผู้อำนวยการกลุ่ม

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

ปฏิญญาเขตสุจริต

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

เรียนรู้ออนไลน์

คู่มือหรือมาตรฐานให้บริการ

งานบริการในกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

ขั้นตอนการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือน

 

ขอวิทยฐานะ ว17

 

ขอวิทยฐานะ ว21

 

เลื่อนเงินเดือน เมษายน 63

 

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

 

คู่มือการบริหารงานบุคคล

 

ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

director01 

การป้องกันปราบปรามทุจริต

โปรแกรมพื้นฐานการศึกษา