รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6เดือน 2563

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน

 

ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

director01 

การป้องกันปราบปรามทุจริต

โปรแกรมพื้นฐานการศึกษา