อบรมการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 10.00 น. ดร.สนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยมีนายอภิชัย เสนาโยธี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการอบรม นอกจากนี้มีนายชุติพนต์ จะชาลี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 และนางสมนึก ลิ้มอารีย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมกิจกรรมการอบรม โดยมีคณะครูจากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเข้าร่วมอบรม ณ ห้องเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิต พิชิตขยะ ลดภาวะมลพิษ ช่วยกันแยก

14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 ดร.สนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมคณะรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 , ผอ.กลุ่มและบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิต พิชิตขยะ ลดภาวะมลพิษ ช่วยกันแยก ช่วยกันลดหมดปัญหาขยะ เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกันในการจัดการปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม ณ ลานบริเวณหน้าอาคาร 1 สพป.ขอนแก่น เขต 3

กิจกรรมโครงการปล่อยรถคาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามนโยบายและสโลแกน "ติดตามใกล้ชิด เพื่อศิษย์ทุคน"

14 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้จัดกิจกรรมโครงการปล่อยรถคาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามนโยบายและสโลแกน "ติดตามใกล้ชิด เพื่อศิษย์ทุคน" สพป.ขอนแก่น เขต 3 โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ดร.สนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยคาราวานรถ ร่วมกับคณะรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ทุกท่าน, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรในสำนักงานเข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์ที่ 12

10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. ดร.สนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพร้อมทั้งมอบนโยบายและบรรยายพิเศษ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์ที่ 12 แวงน้อย ทางขวาง ก้านเหลือง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ ภายในศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมรับฟังนโยบาย พร้อมทั้งรับมอบเกียรติบัตร ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

9 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 - 12.00 น. ดร.สนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะครู ผู้บริหาร จากโรงเรียนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

director01 

การป้องกันปราบปรามทุจริต

โปรแกรมพื้นฐานการศึกษา