ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

 

ดร.สนอง สุดสะอาด
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

1 | 2 | 3 | 4 | 5

ผู้อำนวยการกลุ่ม

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

ปฏิญญาเขตสุจริต

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

เรียนรู้ออนไลน์

แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างเพื่อใช้รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

krut

แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างเพื่อใช้รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564

ไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

krut

 

ไฟล์แนบ  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

อบรมการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 10.00 น. ดร.สนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยมีนายอภิชัย เสนาโยธี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการอบรม นอกจากนี้มีนายชุติพนต์ จะชาลี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 และนางสมนึก ลิ้มอารีย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมกิจกรรมการอบรม โดยมีคณะครูจากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเข้าร่วมอบรม ณ ห้องเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

การป้องกันปราบปรามทุจริต

โปรแกรมพื้นฐานการศึกษา