รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

1 | 2 | 3 | 4 | 5

ผู้อำนวยการกลุ่ม

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

แบบสำรวจความพึงพอใจ

poll

ปฏิญญาเขตสุจริต

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

เรียนรู้ออนไลน์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์ที่ 12

10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. ดร.สนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพร้อมทั้งมอบนโยบายและบรรยายพิเศษ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์ที่ 12 แวงน้อย ทางขวาง ก้านเหลือง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ ภายในศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมรับฟังนโยบาย พร้อมทั้งรับมอบเกียรติบัตร ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

director01 

การป้องกันปราบปรามทุจริต

โปรแกรมพื้นฐานการศึกษา