ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

 

ดร.สนอง สุดสะอาด
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

1 | 2 | 3 | 4 | 5

ผู้อำนวยการกลุ่ม

1 | 2 | 3 | 4 | 5

ปฏิญญาเขตสุจริต

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

เรียนรู้ออนไลน์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์ที่ 11

30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น. ดร.สนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานการประชุมพร้อมทั้งมอบนโยบายและบรรยายพิเศษ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์ที่ 11 คึมชาด ดอนดั่ง ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

การป้องกันปราบปรามทุจริต

โปรแกรมพื้นฐานการศึกษา