ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

 

ดร.สนอง สุดสะอาด
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

1 | 2 | 3 | 4 | 5

ผู้อำนวยการกลุ่ม

1 | 2 | 3 | 4 | 5

ปฏิญญาเขตสุจริต

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

เรียนรู้ออนไลน์

การประชุมสามัญประจำปีของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์ที่ 1

9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 10.30 น. ดร.สนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งบรรยายพิเศษและมอบนโยบาย ในการประชุมสามัญประจำปีของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์ที่ 1 เพ็กใหญ่ ลอมคอม โดยมีคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

การป้องกันปราบปรามทุจริต

โปรแกรมพื้นฐานการศึกษา