ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

director01 

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

1 | 2 | 3

ผู้อำนวยการกลุ่ม

1 | 2 | 3 | 4 | 5

แบบสำรวจความพึงพอใจ

poll

ปฏิญญาเขตสุจริต

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

เรียนรู้ออนไลน์

อบรมการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 10.00 น. ดร.สนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยมีนายอภิชัย เสนาโยธี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการอบรม นอกจากนี้มีนายชุติพนต์ จะชาลี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 และนางสมนึก ลิ้มอารีย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมกิจกรรมการอบรม โดยมีคณะครูจากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเข้าร่วมอบรม ณ ห้องเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

การป้องกันปราบปรามทุจริต

โปรแกรมพื้นฐานการศึกษา