ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

director01 

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

1 | 2 | 3 | 4 | 5

ผู้อำนวยการกลุ่ม

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

แบบสำรวจความพึงพอใจ

poll

ปฏิญญาเขตสุจริต

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

เรียนรู้ออนไลน์

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

 

111112

113114

11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของ ดร.สนองสุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสำนักงานเขตฯ ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป. และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference (วิดีโอคอนเฟอเรนซ์) เพื่อรับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนจากคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมเบญจพร สพป.ขอนแก่น เขต 3

 

 

 

 

การป้องกันปราบปรามทุจริต

โปรแกรมพื้นฐานการศึกษา