ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

director01 

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

1 | 2 | 3

ผู้อำนวยการกลุ่ม

1 | 2 | 3 | 4 | 5

แบบสำรวจความพึงพอใจ

poll

ปฏิญญาเขตสุจริต

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

เรียนรู้ออนไลน์

ประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่

141142

143144

 

ระหว่างวันที่ 14 - 17 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของ ดร.สนองสุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารพี่เลี้ยง (COACHING) ประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ รอบ 6 เดือน ได้แก่ 1.นางสาวชนิศกัณฐ์มณีศรีรักษา ผอ.ร.ร.บ้านโจดใหญ่ 2.นางนิตยาธงไชย ผอ.ร.ร.บ้านป่าเป้า 3.นายเสริมพลแสบงบาล และ 4.นางนฤมลมีเพียร ผอ.ร.ร.บ้านคึมชาดหนองผงนาดี

การป้องกันปราบปรามทุจริต

โปรแกรมพื้นฐานการศึกษา