ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

director01 

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

1 | 2 | 3

ผู้อำนวยการกลุ่ม

1 | 2 | 3 | 4 | 5

แบบสำรวจความพึงพอใจ

poll

ปฏิญญาเขตสุจริต

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

เรียนรู้ออนไลน์

ร่วมต้อนรับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ

181182

183184

18 มิถุนายน 2564 ดร.สนองสุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมด้วยนายชุติพนธ์จะชาลี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 และนายอภิชัยเสนาโยธี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ร่วมต้อนรับนางสาวตรีนุชเทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายอัมพรพินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะผู้ริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่โรงเรียนใน จ.ขอนแก่น ณ ร.ร.บ้านหนองหิน สพป.ขอนแก่น เขต 1 โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ ศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นร่วมให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลด้านต่างๆ

 

 

การป้องกันปราบปรามทุจริต

โปรแกรมพื้นฐานการศึกษา

appaelX