ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

director01 

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

1 | 2 | 3

ผู้อำนวยการกลุ่ม

1 | 2 | 3 | 4 | 5

แบบสำรวจความพึงพอใจ

poll

ปฏิญญาเขตสุจริต

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

เรียนรู้ออนไลน์

จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

211212

213214

21 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยการนำของท่าน ดร.สนองสุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ได้จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา (เขตสุจริต) ประจำปี 2564 โดยมีคณะรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ,ผอ.กลุ่ม และข้าราชการบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและประชุมสัมมนา โดยมี ดร.สนองสุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมเบญรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

 

 

 

 

การป้องกันปราบปรามทุจริต

โปรแกรมพื้นฐานการศึกษา

appaelX