ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาด

221222

224223

22 มิถุนายน 2564 นายพัฒนะพัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายศุภชัยจันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะและเจ้าหน้าที่จากสำนักอนามัยที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ สพป.ขอนแก่น เขต 3 โดยมี ดร.สนองสุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 , ผอ.กลุ่ม,ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสำนักงานฯ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายณ ห้องเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3