รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

1 | 2 | 3 | 4 | 5

ผู้อำนวยการกลุ่ม

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

แบบสำรวจความพึงพอใจ

poll

ปฏิญญาเขตสุจริต

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

เรียนรู้ออนไลน์

กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิต พิชิตขยะ ลดภาวะมลพิษ ช่วยกันแยก

14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 ดร.สนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 พร้อมคณะรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 , ผอ.กลุ่มและบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิต พิชิตขยะ ลดภาวะมลพิษ ช่วยกันแยก ช่วยกันลดหมดปัญหาขยะ เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกันในการจัดการปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม ณ ลานบริเวณหน้าอาคาร 1 สพป.ขอนแก่น เขต 3

ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

director01 

การป้องกันปราบปรามทุจริต

โปรแกรมพื้นฐานการศึกษา