รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

1 | 2 | 3 | 4 | 5

ผู้อำนวยการกลุ่ม

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

แบบสำรวจความพึงพอใจ

poll

ปฏิญญาเขตสุจริต

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

เรียนรู้ออนไลน์

กิจกรรมโครงการปล่อยรถคาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามนโยบายและสโลแกน "ติดตามใกล้ชิด เพื่อศิษย์ทุคน"

14 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้จัดกิจกรรมโครงการปล่อยรถคาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามนโยบายและสโลแกน "ติดตามใกล้ชิด เพื่อศิษย์ทุคน" สพป.ขอนแก่น เขต 3 โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ดร.สนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยคาราวานรถ ร่วมกับคณะรอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ทุกท่าน, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรในสำนักงานเข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมหน้าห้องกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3

ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

director01 

การป้องกันปราบปรามทุจริต

โปรแกรมพื้นฐานการศึกษา