ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

director01 

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

1 | 2 | 3

ผู้อำนวยการกลุ่ม

1 | 2 | 3 | 4 | 5

แบบสำรวจความพึงพอใจ

poll

ปฏิญญาเขตสุจริต

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

เรียนรู้ออนไลน์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร่างอาคารเรียน แบบ สปช.101/26

ขนาด 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนบ้านแวงน้อย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 2 มีนาคม 2564

 

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร่างอาคารเรียน แบบ สปช.101/26
ขนาด 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนบ้านแวงน้อย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

การป้องกันปราบปรามทุจริต

โปรแกรมพื้นฐานการศึกษา