ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

 

ดร.สนอง สุดสะอาด
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

1 | 2 | 3 | 4 | 5

ผู้อำนวยการกลุ่ม

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

ปฏิญญาเขตสุจริต

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

เรียนรู้ออนไลน์

ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563

krut

ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

 

ไฟล์แนบ

การป้องกันปราบปรามทุจริต

โปรแกรมพื้นฐานการศึกษา