แนวทางการแก้ไข้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

krut

 

แนวทางการแก้ไข้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

ไฟล์แนบ

ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

director01 

การป้องกันปราบปรามทุจริต

โปรแกรมพื้นฐานการศึกษา