ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

 

ดร.สนอง สุดสะอาด
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น 3

1 | 2 | 3 | 4

ผู้อำนวยการกลุ่ม

1 | 2 | 3 | 4

Facebook สพป.ขก.3

ปฏิญญาเขตสุจริต

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

เรียนรู้ออนไลน์

Home

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

 

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

 

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

 

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2557

 

ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการฯ พ.ศ. 2561

 

กฎ กคศ ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 2561

 

กฎ กคศ ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 2550

 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

 

พ.ร.บ. การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 31 กค 2560

 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

 

 

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง ปี 62-67

 

ขั้นตอนการสอบ-พนักงานราชการ

 

ขั้นตอนสอบพนักงานราชการ นักจิตวิทยา

 

แต่งตั้งกรรมการประเมินครูผู้ช่วย

 

รับสมัครสอบพนักงานราชการ ครูผู้สอน

 

มาตรการป้องกันการทุจริต

 

รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มพัฒฯ ในปีงบประมาณ2563

 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

 

IMAGE กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิต พิชิตขยะ ลดภาวะมลพิษ ช่วยกันแยก
วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2563 [ ทีมงาน ict สพป.ขก.3 ]
IMAGE ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563
วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2563 [ กลุ่มอำนวยการ ]
IMAGE ระเบียบวาระประชุมทางไกล
วันศุกร์, 18 กันยายน 2563 [ กลุ่มอำนวยการ ]
IMAGE การจัดงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี2563
วันอังคาร, 08 กันยายน 2563 [ กลุ่มอำนวยการ ]
IMAGE รายงานงบการเงิน ต.ค.63 งปม.64
วันอังคาร, 17 พฤศจิกายน 2563
IMAGE Salary On Web KKN3
วันพุธ, 28 ตุลาคม 2563
IMAGE รายงานการเงินประจำเดือน ส.ค.
วันอังคาร, 08 กันยายน 2563

การป้องกันปราบปรามทุจริต

โปรแกรมพื้นฐานการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

068058
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
586
650
1674
61832
586
14233
68058

หมายเลข: 100.24.113.182
2020-12-01 14:32